Systém PCM+

Modernizovaná verzia vo svete veľmi úspešného systému PCM, ktorý slúži k vysoko efektívnemu trasovaniu a mapovaniu problémových úsekov potrubia s poruchami na katodicky chránených produktovodoch. Najnovšie aj s prijímačom postaveným na platforme luxusného lokátora RD4000 s technológiou Bluetooth®!!!


Kľúčové vlastnosti:

 • Pearsonova metóda vyhľadávania porúch  
 • Prúdová metóda vyhľadávania porúch  
 • Možnosť trasovania potrubia  
 • Odhad veľkosti poruchy  
 • Možnosť spojenia s GPS  
 • Možnosť stiahnutia nameraných dát do PC  

Detaily prístroja

 

PCM plus je multifunkčný prístroj, ktorý umožňuje perfektne lokalizovať trasu vedenia, merať hĺbku uloženia vedenia a hlavne úplne jednoducho, efektívne, kvalitne a rýchlo uskutočňovať mapovanie miest s poškodenou izoláciou na katodicky chránených produktovodoch. Poškodená izolácia potrubia alebo vodivé spojenie s ďalšími podzemnými zariadeniami môže spôsobiť nedostatočnú účinnosť systému jeho katodickej ochrany. Systém PCM firmy Radiodetection bol navrhnutý špeciálne na identifikáciu a lokalizáciu týchto porúch na potrubí. Systém PCM prekonáva nedostatky v súčasnej dobe používaných meracích techník pre posúdenie účinnosti katodickej ochrany a poskytuje inžinierom a koróznym technikom veľmi presný multifunkčný prístroj, ktorý pri pomerne nízkych nákladoch môže byť použiteľný za akéhokoľvek počasia v ľubovoľných pôdnych podmienkach. Veľkou výhodou tohto systému je to, že ide o jednoduchú metódu lokalizácie oblastí s poškodenou izoláciou a galvanických kontaktov potrubia s inými sieťami, a to z povrchu zeme! Ďalšou nezanedbateľnou prednosťou systému PCM je tiež fakt, že celú inšpekciu potrubia je schopný uskutočňovať jeden pracovník, a to veľmi rýchlo.

Nasledujúci zoznam vybraných spoločností, ktoré využívajú služby systému PCM len podčiarkuje prestíž tohto zariadenia vo svete:

 • Northeast Gas Association /NYGas/ (USA)
 • Gazprom (Rusko)
 • PG&E - Pacific Gas and Electric Co. (USA)
 • SoCal - Southern California Gas Co. (USA)
 • GRI (USA)
 • Snam Rete Gas (Taliansko)
 • N.V. Nederlandse Gasunie (Holandsko)
 • Botas (Turecko)

 

PCM+ vysielač

Vysielač PCM umožňuje vďaka veľkému výstupnému výkonu až 150 W uskutočňovanie kontroly izolácie potrubia až do vzdialenosti 30 km (podľa druhu vonkajšej izolácie a tiež samozrejme počtu a veľkosti porúch na trase). Vysielač je možné napájať buď 230 V dostupných vo všetkých staniciach katodickej ochrany, alebo 12 V. Tento systém napájania umožňuje vysielaču pracovať na plný výkon dlhú dobu bez nutnosti výmeny drahých batérií. Pripojenie vysielača je veľmi jednoduchý postup. Vysielač je možné pripojiť na všetky distribučné a prenosové siete a sústavy.

PCM+ prijímač

PCM+ prijímač je ručný lokátor, ktorý umožňuje perfektne lokalizovať trasu vedenia, merať hĺbku uloženia vedenia a ďalej umožňuje merať veľkosť a smer hĺbkového prúdového poľa signálu blízkeho jednosmernému prúdu katodickej ochrany (4 Hz), vysielaného do potrubia PCM vysielačom. Prijímač uskutočňuje príslušné výpočty prúdu, ktorého výslednú hodnotu zobrazuje na displeji, iba stlačením jedného ovládacieho tlačidla. Ďalším stlačením tlačidla sú hodnoty uložené do pamäte vnútorného záznamníka (dataloggeru). Táto metóda umožňuje obsluhe prístroja jednoducho a rýchlo zistiť problémy a anomálie na trase podzemného potrubia, akými sú galvanické spojenia s ďalšími zariadeniami a poruchy na izolácii. Prijímač PCM+ je teraz vybavený technológiou Bluetooth® pre jednoduchší prenos dát do PDA alebo PC. Ďalšími vylepšeniami sú skrátenie doby merania 4 Hz signálu zo 4 sekúnd na 3 a rozšírenie pamäti zo 400 námerov na súčasných 1000. Dáta uložené v pamäti prijímača je možné po ich prenose do PDA alebo PC pri použití špeciálneho softvéru podrobiť analýze a vytlačiť graf interpretujúci miesta so zhoršenou izoláciou.

Súčasťou systému PCM plus je tzv. A-rám, umožňujúci obsluhe priamo v teréne veľmi presne (na vzdialenosť niekoľko cm) identifikovať poruchy izolácie potrubia. A-rám je prepojený s prijímačom PCM+ káblom a na displeji tohto prijímača sa zobrazujú šípky, ktoré obsluhu priamo navigujú smerom k poruche. Prijímač PCM+ zobrazuje tiež ďalšiu užitočnú hodnotu dB mikrovoltov medzi hrotmi A-rámu. Tieto hodnoty potom slúžia na porovnanie veľkosti porúch. Všetky námery sa ukladajú do pamäte prijímača. Následne je možné tieto hodnoty preniesť cez Bluetooth® do PDA alebo PC. A-rám jednoducho identifikuje a lokalizuje vodivé spojenia, určí miesta s poškodením izolácie, pracuje aj v miestach, kde je galvanický kontakt s inými objektmi.

Hlavné prednosti systému PCM Plus:

 • Presná metóda vyhodnotenia stavu katodickej ochrany.
 • Obsluha jedným človekom.
 • Meranie aktuálnej intenzity a smeru prúdu sú uskutočňované z povrchu bez nutnosti pripojenia prijímača k potrubiu.
 • Takmer jednosmerný signál zobrazuje prúd katodickej ochrany.
 • Použitie za každého počasia.
 • Určenie veľkosti poruchy.
 • Zabránenie nepotrebným a nákladným výkopom.
 • Vysoko výkonný vysielač má dostatočný dosah medzi dvoma prípojnými bodmi.
 • Vysielač je možné napájať zo stanice katodickej ochrany (nepotrebuje batérie).
 • Integrovaný zápis dát.
 • RS 232 port umožňuje nahranie dát do PC a následnú grafickú analýzu.
 • Prístroj spolupracuje s GPS.

Fotogaléria


Príslušenstvo


K tomuto produktu neexistuje dodatočné príslušenstvo.

Referencie


Kde sa používaSystém PCM+:

 • CORINVEST Slovakia, Kolárovo
 • RWE (Východočeská plynárenská)
 • Jihomoravská plynárenská
 • RWE (Severočeská plynárenská)
 • Montgas, Hodonín
 • Energotest, Hodonice
 • ČEPRO
 • Severočeská plynárenská
 • Stutak, Praha

Chcem predviesť produkt
Systém PCM+

Za predvedenie tohto produktu si môžete narátať body do klientskej zóny. V tejto chvíli ale nie ste prihlásený. Prihlaste sa a akciu potom opakujte. Pokiaľ nemáte ešte vlastný profil, registrujte sa a opakujte potom akciu.

Dátum a poznámka: Doplňte prosím ľubovoľné požiadavky k prezentácií
Dátum:
E-mail:
Meno:
Mobil:
Firma:
Poznámka:
X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?